u Mnichova Hradiště

Školní výlet

Tradiční školní výlet, tentokrát do skanzenu v Přerově nad Labem a do středověké vesnice Botanicus v Ostré. V Přerově jsme si připomenuli život a tradice našich předků, jejich život na vsi. Do spodní části skanzenu jsme se nedostali, protože tam pan režisér Troška natáčel pohádku o kouzelném pírku (přesný název nevíme), tak se těšíme, že si chalupy, do kterých jsme se nedostali, si prohlédneme aspoň o Vánocích v televizi.
V Ostré si každý mohl vyrobit na co mu stačily zdejší groše a přivézt si tak domů vzpomínku na výlet či potěšit někoho drobným dárkem. Největší oblibě se těšilo rýžování zlata. Kdo byl znaven, mohl odpočívat v hodovně nebo v krásných zahradách.