u Mnichova Hradiště

Fotogalerie

Den dětí

Den dětí jsme letos oslavili v Bělé pod Bezdězem. Tam se sjely všechny složky integrovaného záchranného systému, které se dětem představily, prostřednictvím praktických ukázek seznámily všechny přítomné se svou činností. Děti si mohly na spoustě stanovišť vyzkoušet práci záchranářů, prohlédnout si věci, se kterými se běžně nesetkají.

Školní výlet

Tradiční školní výlet, tentokrát do skanzenu v Přerově nad Labem a do středověké vesnice Botanicus v Ostré. V Přerově jsme si připomenuli život a tradice našich předků, jejich život na vsi. Do spodní části skanzenu jsme se nedostali, protože tam pan režisér Troška natáčel pohádku o kouzelném pírku (přesný název nevíme), tak se těšíme, že si chalupy, do kterých jsme se nedostali, si prohlédneme aspoň o Vánocích v televizi.
V Ostré si každý mohl vyrobit na co mu stačily zdejší groše a přivézt si tak domů vzpomínku na výlet či potěšit někoho drobným dárkem. Největší oblibě se těšilo rýžování zlata. Kdo byl znaven, mohl odpočívat v hodovně nebo v krásných zahradách.

Vynášení Morany

Na smrtnou neděli jsme ve škole nebyli, ale Moranu jsme vynesli hned následující pondělí. Velkou figurínu vyrobili páťáci v rámci pracovního vyučování, ale každý si mohl udělat i malou “osobní” smrtku. Tu si pak ponechal a doma ji mohl připojit k velikonoční výzdobě. Každý ročník se naučil nějakou písničku či říkadlo provázející tuto velikonoční tradici a při jejich znění jsme Moranu vynesli a utopili v Žehrovce. Tak snad se nám podařilo přinést jaro do vsi!

Raut ve škole

V únoru jsme pro rodiče, prarodiče, sourozence a další příznivce školy připravili opět raut. Po loňském velkém úspěchu jsme se rozhodli tuto akci každoročně opakovat a učinit z ní tradici. V rámci pracovních činností, družiny a kroužku vaření, který na škole pracuje, připravili žáci všech ročníků pohoštění pro své blízké. Snažili jsme se vařit zdravě, netradičně, ve školní družině pojali pohoštění jako výlet po Evropě. Kdo jste letos zmeškal, určitě si nenechte ujít další ročník.

Turnaj v dámě

V únoru naše škola uspořádala turnaj v dámě, kterého se mohli zúčastnit žáci okolních malotřídních škol. Aby zápolení bylo zábavnější a dobře viditelné i pro fanoušky, místo klasických hracích kamenů se hrálo kulatými sušenkami Fidorka. Souboj nakonec vyhrál žák ze ZŠ Klášter n. J