u Mnichova Hradiště

Informace k zápisu

Konání zápisu do 1. ročníku: duben 2020
 
K zápisu se dostaví:

  • děti, které dovrší do 31. 8. 2020 6 let

Kritéria pro přijetí:

  • žáci ze spádového obvodu školy (Skokovy, Žehrov, Žďár, Příhrazy, Doubrava, Břehy)
  • o ostatních rozhodne los