u Mnichova Hradiště

Co znamená projektový den – realizace výstupů z vybraného projektu s využitím zejména prožitkového učení, netradičních pomůcek, aktivit a s využitím spolupráce s rodiči (zajištění některé z pomůcek apod.), realizované učitelkami, nebo lektorem.

Termíny, pokud nejsou stanoveny, budou včas zveřejněny.

Září 

 • 11.09. dopoledne – projektový den v MŠ – hrajeme si na řemesla -Truhlář
 • 20.09. od 15:30 hod. informační schůzka rodičů  se seznámením aktuálních dokumentů MŠ a s účastí starosty obce, který představí nového ředitele školy

Říjen

 • 16.10. výlet do Sedmihorek – Havěť sedmihorská zážitkové dopoledne  s poznáváním živočichů v přírodě
 • vycházka s předškoláky – pozorování práce rybářů při výlovu Žabakoru, termín bude upřesněn
 • 18.10. od 08:30 v MŠ – zážitkové dopoledne – Neplač, muchomůrko /podzimní vyprávění o lese a jeho krásách s poslechem zvuků lesa, vůní hub, stromů a bylin, tvoření z přírodnin/
 • zážitkové odpoledne pro rodiče a děti – brigádička na školní zahradě od 15:00, termín bude upřesněn

Listopad

 • 2.11. projektové dopoledne v MŠ Ententýky – zpívání, říkání a pohybové hrátky
 • 6.11. projektový den v MŠ – posvícení na vsi – hrajeme si na kuchaře
 • 14., 15., 16.11. Mámo, táto, babičko, dědo, pojď si se mnou hrát – prožitkové odpoledne pro rodinné příslušníky a děti v MŠ, od 14:30 do 16:00 hod.            

Prosinec

 • vánoční rozjímání na školní zahradě – žlutá třída, termín dle počasí
 • vánoční rozjímání na školní zahradě – zelená třída, termín dle počasí
 • 19.12. projektový den v MŠ – Vánoce za starých časů /zvyky a obyčeje za našich prababiček/

Leden

 • 9.1.2024 projektový den v MŠ Život v lese pod bílou peřinou
 • 22.1.2024 od 08:30 shlédnutí loutkového představení v MŠ – Zimní radovánky s veverkou Zrzečkou v podání loutkového divadla L.Lhotákové