u Mnichova Hradiště

Denní režim vychází z individuálních potřeb dětí. Učitelky musí zachovat při výchovně vzdělávací práci bezpečnostní a  hygienická  kritéria. /Vychází ze zákonů, vyhlášek a nařízení a MŠMT a OHES./

Žlutá třída        Zelená třída

6:00 do 8:00       6:00 do 7:50 hod.          scházení dětí, spontánní hry dle zájmu dětí

8:00 do 8:30       7:50 do 8:20 hod.           ranní kruh, řízené  pohybové aktivity včetně zdravotně preventivních cviků

8:30 (8:50 hod.)  8:20 (8:40 hod.)            hygiena, svačina

8:50 do 9:15.       8:40 do 9:05 hod.         didakticky cílené činnosti, mladší děti spontánní hra

9:15 do 11:15      9:05 do 11:05 hod.       pobyt venku (spontánní i řízené pohybové aktivity a další činnosti dle plánu)

11:15 do 11:30    11:05 do 11:20 hod.      hygiena, příprava na oběd

11:30 do 12:00    11:20 do 11:50 hod.      oběd

12:00 do 14:00    11:50 do 13:50 hod.       odpočinek, klidové činnosti, individuální práce s tzv. nespícími dětmi

14:00 do 14:15    13.50 do 14.10 hod.        hygiena, pohybové aktivity

14:15 do 14:35    14:10 do 14:30 hod.       odpolední svačina

14:35 do 16:00   14:30 do 16:00 hod.       spontánní hry, individuální práce s dětmi

MŠ zajišťuje povinné předškolní vzdělávání od 8:00 hodin do 12:00 hodin.