u Mnichova Hradiště

Zřizovatelem a ředitelem školy byla stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 350,- Kč za měsíc pro každé dítě.
Tuto částku neplatí pouze děti v posledním roce předškolního vzdělávání po dobu 12 měsíců /stanoveno zákonem/.