u Mnichova Hradiště

Akce v květnu

6. 5. Dopravní hřiště – 4. ročník

6.5. Třídní výlet – 1. ročník

9.5. Hasík – 3. a 4. ročník

17. 5. Focení

21. 5. Konzultace 13 – 16 hodin

23. 5. Školní výlet

30.-31.5. Školní tábor