u Mnichova Hradiště

Změna v organizaci zápisu do 1. ročníku

Dle rozhodnutí MŠMT proběhne zápis do 1.ročníku dálkovou formou. Zákonní zástupci zašlou přihlášku do 1. ročníku (vyvěšena na stránkách školy) poštou na adresu Žďár 102, 294 12 Žďár (lze zaslat také datovou schránkou nebo mailem s elektronickým podpisem). Zájemci o odklad vyplní žádost o odklad a přiloží přílohy (doporučení lékaře a PPP).