u Mnichova Hradiště

Organizace výuky do 10. 1. 2021

Dle nařízení vlády je od 4. 1. 2021 povolena ve škole osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku (v našem případě i 5. ročníku). Třeťáci a čtvrťáci zůstávají doma na distančním vzdělávání. Žákům na distančním vzdělávání budou automaticky odhlášeny obědy. Pokud  by měl někdo zájem o odběr do jídlonosičů, musí si oběd přihlásit.