u Mnichova Hradiště

Vodní dům v Hulicích

Školní výlet se opravdu vyvedl! Navštívili jsme Vodní dům v Hulicích a dlouhá cesta tam se opravdu vyplatila. Součástí vodního domu je krásná vnitřní interaktivní expozice, kde děti nejen získaly spoustu poznatků, ale hodně si mohly vyzkoušet i prakticky – například vznik mraku. Venkovní pobyt u jezírka posloužil k prozkoumání drobných vodních živočichů a vodních rostlin. S pomocí lektorek hledaly děti pobytové stopy živočichů na okraji lesa i na břehu vodní nádrže. A protože počasí přálo, vyzkoušeli jsme naplno i krásné vodní hřiště!