Základní a Mateřská škola Žďár

V souvislosti s nárůstem cen potravin a stále se zvyšujícím důrazem na kvalitu školního stravování jsme nuceni přistoupit k navýšení cen stravného ve školní jídelně Mš a Zš Žďár.

K navýšení jsme přistoupili v zájmu zachování kvality a pestrosti jídelníčku a zároveň i z důvodu plnění výživových norem pro děti, které jsou dány plněním tzv. spotřebního koše dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování.