Základní a Mateřská škola Žďár

 


Manuál k výdeji stravy po dobu distanční výuky žáků Zš Žďár

Po dobu distanční výuky /od 14.10. do 23.10.2020/ v Zš Žďár je umožněno žákům, kteří se přihlásí, poskytování stravy do vlastních jídlonosičů. Jídlonosiče budou řádně označeny jmény strávníků a budou čisté.

Do nečistých jídlonosičů nebude strava vydána. Výdej stravy bude probíhat v budově Mš v 11.30hod. V pozdějších hodinách stravu nelze z hygienických důvodů vydat.

Vzhledem k hygienickým požadavkům a přísným dodržování HACCP/systém kritických bodů/ je jídlo určeno k okamžité spotřebě a musí být zkonzumováno v co nejkratší době od předání. Po odebrání stravy, již školní kuchyně nenese žádnou odpovědnost.

Teplota pokrmu je v době výdeje do jídlonosičů 70°C a více.

Strava do jídlonosiče bude nandána v 11.20hod. Personál bude při manipulaci s jídlonosiči používat jednorázové rukavice. Jeden člověk nandává stravu a druhý kompletuje jídlonosiče.

Jídlonosiče budou převzaty od rodičů a uskladněny ve spojovací chodbě na lavicích k tomu určené.

Před samotným nandáváním budou přeneseny do skladu potravin, který je mimo stravovací úsek, kde budou jídlonosiče plněny na stolu k tomu určeném. Po naplnění budou jídlonosiče opět přeneseny do spojovací chodby, kde bude následný výdej strávníkům. Během plnění jídlonosičů bude měřena teplota pokrmu. Po skončení plnění jídlonosičů bude pracovní plocha stolu dezinfikována přípravkem savo bez chloru. Jedná se o bez oplachovou dezinfekci.