Základní a Mateřská škola Žďár

Odhlašování stravy: ➢ do 6,30 téhož dne pouze SMS zprávou na tel.čísle 775 969 578.

U učitelek MŠ, ZŠ omlouváte děti pouze z docházky z MŠ, ZŠ, ne ze stravy.

➢ První den nepřítomnosti dítěte v Zš,Mš (nemoc), pokud není včas odhlášena, je možno odebrat stravu do vlastního jídlonosiče /podle §4 odst.9 vyhlášky č. 107/2005Sb./ a to od 11.00 do  11.15 hod.v MŠ Doubrava pro strávníky z Mš i Zš a od 11,25 hod.v budově školy jen pro strávníky ze Zš.

Pokud si rodiče strávníků ze školy budou chtít vyzvednout stravu v Mš, prosím o zavolání na tel. číslo 313 100 514 a nahlásit to předem, aby s tím bylo počítáno. 


Upozornění:

Vedoucí školní jídelny: Dana Matušková