Základní a Mateřská škola Žďár

Odhlašování stravy:
do 6,30hod téhož dne pouze SMS zprávou na tel. čísle 775 969 578. U učitelek MŠ, ZŠ omlouváte děti pouze z docházky z MŠ, ZŠ, ne ze stravy.

První den nepřítomnosti dítěte v ZŠ, MŠ (nemoc), pokud není včas odhlášena, je možno odebrat stravu do vlastního jídlonosiče /podle §4 odst.9 vyhlášky č. 107/2005Sb./ a to v 11.00 hod.v MŠ Doubrava a od 12,00 hod.v budově školy.

Platby za stravné a školné:
Placení školného a stravného probíhá trvalým příkazem na účet ZŠ. Vyúčtování bude probíhat každé pololetí.

Školné je dáno předpisem ředitele ZŠ, MŠ a činí v MŠ 350,- Kč na měsíc a ve ŠD 150,- Kč.

Co je třeba udělat v září:
řádně vyplnit a při nástupu v září odevzdat přihlášku ke stravování (podpisem souhlasíte s podmínkami vnitřního řádu ŠJ).

Veškeré dotazy, které se budou týkat stravování Vám zodpoví pí. Tomková na emailu kancelar@skola-zdar.eu


DIETNÍ STRAVOVÁNÍ