Základní a Mateřská škola Žďár

Odhlašování stravy: ➢ do 6,30 téhož dne pouze SMS zprávou na tel.čísle 775 969 578.

U učitelek MŠ, ZŠ omlouváte děti pouze z docházky z MŠ, ZŠ, ne ze stravy.

➢ První den nepřítomnosti dítěte v Zš,Mš (nemoc), pokud není včas odhlášena, je možno odebrat stravu do vlastního jídlonosiče /podle §4 odst.9 vyhlášky č. 107/2005Sb./ a to od 10.45 do  11.00 hod.v MŠ Doubrava pro strávníky z Mš i Zš a od 12,00hod.v budově školy jen pro strávníky ze Zš.Pokud si rodiče strávníků ze školy budou chtít vyzvednout stravu v Mš, prosím o zavolání na tel.číslo 313 100 514 a nahlásit to předem, aby s tím bylo počítáno.

 

Stravu nedáváme do skleněných nádob podle §26 zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví.

Jídlo převzaté v jídlonosičích je určeno k okamžité spotřebě.

Dle Vyhlášky MZ č.137/2004 odst.2 má být pokrm spotřebován do 4 hod. po naplnění.

Nevyzvednutá strava propadá a je určena jako přídavek ostatním dětem.

Přihlášení nebo odhlášení stravného jsou zásadně věcí zákonných zástupců dítěte.

ŠJ neručí za neodebrání zaplacených a neodhlášených obědů.

Platby za stravné a školné:

Placení školného a stravného probíhá vždy platbou na účet Zš. Stravné, poplatek za školku a poplatek za družinu se hradí trvalým příkazem zálohově. Přeplatky ze stravného se budou vyúčtovávat každé pololetí.

Školné je dáno předpisem ředitelky Zš,Mš Žďár a činí v Mš – 350,-kč na měsíc a ve Šd – 150,-kč.

Co je třeba udělat:

řádně vyplnit a při nástupu v září odevzdat přihlášku ke stravování / podpisem souhlasíte s podmínkami vnitřního řádu/.

V srpnu si zařídit trvalé příkazy na úhradu stravného a poplatků za Zš, Mš ke dni 25 v měsíci.

do 25.8.2019 uhradit stravné na účet číslo – 107 – 1139020297/0100 se stávajícím variabilním symbolem.

STRAVNÉ – Mš – 836,-kč                                  Zš – 1-4.třída – 506,-kč

Mš odklad – 946,-kč                                 5.třída – 528,-kč

do 25.8.2018 uhradit poplatek za školné v Mš a ŠD na účet číslo – 51- 6901390277/0100 se stávajícím variabilním symbolem.

Poplatek  Mš  –  350,-kč                       Zš – 150,-kč

Veškeré dotazy, které se budou týkat stravování Vám zodpoví pí. Dana Matušková na tel. čísle 313 100 514.

Denní normativ stravného:
děti 3 – 6 let: 38,- celodenní stravování (z toho – 12.- přesnídávka + pitný režim; 18.- oběd; 8,- svačina)

7 let v MŠ – 12.- přesnídávka + pitný režim; 23.- oběd; 8.- svačina

7-10 let : 23.- oběd v ZŠ

od 11 let – 24,- oběd