u Mnichova Hradiště

6.3. Sběr papíru

Ve středu 6.3. proběhne sběr papíru. Papír můžete přivážet do školy v pondělí a úterý od 6,30 do 16 hodin a ve středu do 7,15. Dětem napište počet přivezených kilogramů na lístek – proběhne celoškolní soutěž.