u Mnichova Hradiště

Školní poradenské pracoviště

  • Výchovný poradce: Bc. Kristýna Adamová
  • Metodik prevence: Jana Havířová
  • Speciální pedagog: Mgr. Josef Halama, Mgr. Monika Fenclová