u Mnichova Hradiště

Školní poradenské pracoviště

  • Výchovný poradce: Mgr. Petra Richtrová
  • Metodik prevence: Jana Havířová
  • Speciální pedagog: Mgr. Monika Fenclová