u Mnichova Hradiště

Co nabízí naše škola

Naše škola pro žáky nabízí plně organizovaný první stupeň vzdělávání. Vzhledem k menším kolektivům ve třídách je možné snáze individualizovat výuku. Máme zkušenosti se vzděláváním žáků s podpůrnými opatřeními.

Zapojujeme moderní trendy do výuky – projektové dny, místně zakotvené učení, učení venku, výuka prožitkem, vedení k reflexi a sebereflexi. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a výpočetní technikou.

Ve škole žáci zažijí výlety a exkurze, každý rok přespání ve škole – Noc s Andersenem, školní akademii, vynášení Morany, výlov Žabakoru, tvořivé dílny, spolupráci s charitativními organizacemi, důraz na environmentální výchovu, hudební a divadelní vystoupení, péči o naše školní zvířecí mazlíčky atd.

Škola disponuje velkou zahradou s hřištěm, kde za příznivého počasí probíhá výuka nejen tělesné výchovy a žáci zde tráví velkou přestávku.

Nabízíme žákům školy pobyt ve školní družině, a to denně před vyučováním od 6:30 do 7:15 a po vyučování od 11:10 do 16:10. V družině se děti setkají s pracovními i odpočinkovými aktivitami, školními i mimoškolními soutěžemi a letní prázdninovou hrou.

Samozřejmostí je možnost stravování žáků v naší školní jídelně, kde je naším cílem předkládat žákům, vyváženou stravu uvařenou z poctivých kvalitních surovin. Naším cílem je pro žáky vytvořit příležitost k seznámení se s nejrůznějšími pokrmy a chutěmi. Do jídla nikoho nenutíme. Požadujeme, aby žáci alespoň ochutnali, a motivujeme k jídlu, protože je přinejmenším škoda jídlo vyhazovat. Pracovnice kuchyně průběžně rozvíjí své dovednosti a inovujeme postupy vaření i složení jídelníčku.

Dále žákům nabízíme zájmové kroužky – deskové hry, taneční, angličtina pro žáky 1. a 2. třídy, včelařský, sportovní hry, výtvarný, atletický. Nabídku se snažíme rozšiřovat a aktualizujeme jí vždy v září stávajícího školního roku.