u Mnichova Hradiště

Aktuality 2023/2024

Projektový den 4. a 5. třídy – finanční gramotnost

Pod vedením zkušených lektorů se žáci vydali do složitého světa příjmů, výdajů, úspor, ztrát a rozpočtů. Jak se jim dařilo popisují níže v krátkých komentářích jejich třídní učitelky. Snímky zachycující průběh dne najdete zde

Žáci 5.třídy absolvovali celodenní Kurz přežití ve světě financí. Dozvěděli se, co všechno musí dospělý člověk ohledně financí řešit a zkusili si ve skupinách sestavit měsíční rozpočet pro vymyšlenou osobu. Sepsali jí rozpočet na stravu, bydlení, dopravu a další nezbytné i nadstandardní výdaje. Nakonec vše prezentovali před třídou. Někteří šetřili a ubytovali svého člověka raději v maringotce, jiní si naopak dopřávali a zjistili, že na konci měsíce jsou skoro na nule. Pro všechny to byla zajímavá zkušenost.

Ve 4. třídě jsme si celý den povídali o tom, jak dobře hospodařit s penězi. Vytvořili jsme si domácí rozpočet, povídali si o tom, jaké mohou být naše příjmy a jak se peníze vydělávají aktivně i pasivně. Poučili jsme se o nezbytných, nutných a zbytných výdajích a řekli si, co k životu opravdu potřebujeme. Také jsme si zkusili, jak vystačit s měsíčním rozpočtem a efektivně využít naspořené peníze.

Výskyt spály a šesté nemoci

K aktuálně četnému výskytu různých forem respiračních infekcí došlo k výskytu i těchto dvou nemocí. Prosíme o zvýšenou pozornost k projevům dětí. Spála začíná jako škrábání v krku doprovázené kašlem, obě nemoci pak provází silná vyrážka. Pokud podobné projevy zaznamenáte, prosím, neposílejte dítě do školy nebo školky a navštivte svého dětského lékaře. Je to v podstatě jediná možnost, jak předejít šíření v kolektivech. Pokud dítě s projevy nemoci do školy nebo školky posíláte, zvažte použití respirátoru, aby nedocházelo k šíření nákazy.

Zároveň přijímáme opatření ve formě zrušení kroužků v tomto týdnu, poučení dětí o prevenci a hygienických úkonech, které ji podporují. Ve všech prostorách školy bude dostupné mýdlo s dezinfekčním účinkem a snažíme se minimalizovat volný pohyb po chodbách a snížit čas společného pobývání na minimum. I proto Vás opět prosím o opravdu časné vyzvedávání dětí především ze školní družiny.

Děkujeme za pochopení a podporu.

Zadávání variabilního symbolu u plateb

Prosíme, abyste při platbách důsledně zadávali i předepsaný variabilní symbol, kterým spárujeme platbu s konkrétním dítětem nebo žákem. Toto se týká plateb školného, kde variabilní symbol naleznete ve zprávě s výzvou k platbě, nebo stravného, které se nestrhne inkasem a zadáváte platbu ručně. Ušetříme tím hodně času při dohledávání plateb a prověřování, zda nám platby dorazily, nebo ne. Děkujeme za pochopení.

Facebookový profil školy

I naše škola má konečně svůj facebookový profil, který využijeme jako další komunikační kanál mezi školkou/školou a Vámi, zákonnými zástupci.

PF 2024

Vážení rodiče, zákonní zástupci a přátelé školy, děkujeme Vám za spolupráci v letošním roce a těšíme se, že stejně tak budeme pokračovat i v roce příštím. Přijměte přání klidného prožití Vánoc a konce roku 2023 a všeho dobrého do roku 2024.

Hledáme školního psychologa

Rádi bychom náš tým doplnili o kolegyni, nebo kolegu na pozici školní psycholog/psycholožka v rozsahu 0,2 úvazku. Požadujeme kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. Zkušenosti z praxe ve školním prostředí výhodou, faktickým zaměstnavatelem bude PPP Středočeského kraje s místem výkonu práce v ZŠ Žďár (financováno z OP JAK), nástup je možný okamžitě. Podmínkou je přítomnost ve škole jeden pevně smluvený den v týdnu, aby bylo možné službu nabídnout nejen žákům, ale i zákonným zástupcům a pedagogům školy. Prosíme Vás o šíření naší poptávky, zájemce prosím, aby kontaktovali ředitele školy. Odkaz na inzerát zde
 

Jmenování ředitele

Dnešním dnem byl starostou obce Josef Halama jmenován ředitelem školy na období následujících šesti let.

Rozsvícení školního vánočního stromečku

Dne 8.12.2023 od 16:00 proběhlo na naší školní zahradě historicky první “Rozsvícení našeho školního stromečku”. Akce se velice povedla, účast byla více, než hojná a my proto děkujeme všem, kteří se na nás přišli podívat a podpořit naše žáky.

 

Poděkování dárcům – Givivng Tuesday

Děkuji všem, kteří se zúčastnili charitativní akce Giving Tuesday. Vyzvednutí darovaných věcí se sice poněkud zkomplikovalo, ale nakonec všechny zdárně doputovaly do Adry, kde pomohou dobré věci!

Setkání absolventů Základní školy

1. 12. 2023 proběhlo setkání absolventů naší školy po 60 letech. Početnou skupinu absolventů a jejich paní učitelku přivítal starosta obce Jan Süsser a ředitel školy Josef Halama. Pro tuto milou návštěvu jsme připravili program složený z prezentace Petry Havířové o vývoji školy a vzdělávání v obci, prohlídky prostor školy a každý si domů odnesl malou pozornost v podobě publikace ke 130. výročí založení školy, odznak s obecním znakem a publikaci s leteckými snímky obce. V rámci setkání došlo také k předání dvou finančních darů škole. Za Honební společenství Žďár – Blata předal pan Lojda dar 5.000 Kč a za skupinu absolventů pan Bečka 2.500 Kč. Za dary ještě jednou velice děkujeme a využijeme je především jako příspěvek na dopravu za kulturním nebo vzdělávacím programem v okolních městech.