u Mnichova Hradiště

Zakončení školního roku

V pátek 26. 6. proběhne slavnostní zakončení školního roku, kterého se mohou zúčastnit všichni žáci (bez přítomnosti zákonných zástupců). Odchod dětí ze školy bude po první vyučovací hodině v 8,15.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem za spolupráci během uzavření školy a popřála rodičům, dětem i zaměstnancům krásné léto!

Petra Richtrová