u Mnichova Hradiště

Konzultační hodiny vyučujících

Od letošního školního roku v základní škole nabízíme v pravidelných termínech konzultační hodiny pro žáky a zákonné zástupce. V případě zájmu nebo potřeby jsme v tyto časy ve škole k dispozici. Konzultační hodiny se ruší v případě prázdnin, ředitelského volna nebo souběhu s jinou školní akcí. Předchozí objednání telefonicky, nebo e-mailem nám pomůže s organizací času i přípravou, ale počítáme i s variantou konzultace neohlášené. Termíny konzultačních hodin naleznete zde.