u Mnichova Hradiště

Výskyt vší mezi žáky školy

Napříč republikou se školy potýkají s vlnou výskytu vší. Bohužel, ani naše škola není výjimkou. Zaznamenali jsme tedy případy jejich výskytu mezi žáky. Prosíme Vás o spolupráci, abychom předešli jejich šíření. Především prosíme o každodenní důkladnou kontrolu dětí a v případě výskytu hnid nebo lezoucích jedinců o okamžité aplikování přípravků proti vším. Doporučujeme také pravidelné vyčesávání, denní vysávání domácnosti a každodenní výměnu oblečení i lůžkovin. Pokud u dítěte výskyt nezaznamenáte, lze jako částečnou prevenci použít přípravky obsahující tea tree olej. Dále prosím o poučení dětí, aby se vyvarovaly zvýšeného fyzického kontaktu, výměny čepic apod. V rámci školy budeme také děti informovat, čeho se mají vyvarovat, a budeme se se zvýšenou pozorností věnovat úklidu prostor školy. Pokud nezasáhneme všichni společně, bude se výskyt opakovat, což si jistě nikdo nepřejeme. Děkujeme za spolupráci.