u Mnichova Hradiště

I naše škola má konečně svůj facebookový profil, který využijeme jako další komunikační kanál mezi školkou/školou a Vámi, zákonnými zástupci.