u Mnichova Hradiště

Vážení rodiče,

Vaše dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy. Čeká Vás i Vaše dítě důležitý krok ve Vašem životě – první vstup do kolektivu. Pozitivně své ,,robátko“ na vstup mezi nové kamarády připravte. I my všichni se již těšíme – s novými dětmi přicházejí vždy nové nápady a zážitky – do mateřské školy vstoupí malá osobnost, která bude spoluvytvářet nové klima třídy. Bude na nás i na Vás, aby toto klima bylo pozitivní, vstřícné, zaměřené na empatické myšlení naších svěřenců, bez negativních a patologických jevů. Sledovat, jak se z  tříletého ,,mrňouse“ klube předškolák,  který je samostatný, bystrý, pohotový, připravený komunikovat o svých názorech s vrstevníky i kamarády – vězte – je to velký zážitek. Vaše dítě od 3 let k věku předškoláka ujde obrovskou cestu vědění.

Budeme se za Vaší spolupráce, která je v tomto výchovném a vzdělávacím procesu nezbytná, snažit, aby dny strávené Vaším dítkem v naší mateřské škole byly těmi plodnými a příjemnými. Aby Vaše dítě mělo nejenom dobré vědomosti, zkušenosti, znalosti, dovednosti, správné základy návyků i volních vlastností při vstupu do 1. třídy základní školy, ale aby jeho vzpomínky na mateřskou školu patřily k těm krásnějším v jeho celém životě.

Za kolektiv všech zaměstnanců Mateřské školy Doubrava

Zdeňka Lufinková
vedoucí učitelka MŠ