u Mnichova Hradiště

Prosíme, abyste při platbách důsledně zadávali i předepsaný variabilní symbol, kterým spárujeme platbu s konkrétním dítětem nebo žákem. Toto se týká plateb školného, kde variabilní symbol naleznete ve zprávě s výzvou k platbě, nebo stravného, které se nestrhne inkasem a zadáváte platbu ručně. Ušetříme tím hodně času při dohledávání plateb a prověřování, zda nám platby dorazily, nebo ne. Děkujeme za pochopení.