u Mnichova Hradiště
  • mateřská škola  realizuje focení dětí několikrát za rok /v každém ročním období/
  • děti navštěvují divadelní představení /Městské divadlo Turnov/
  • sledují loutková představení při návštěvě loutkových divadelních spolků přímo v mateřské škole, stejně tak představení kouzelníka,  projekci zaměřenou na poznávání přírodních krás lesů a hor Českého Ráje a okolí, představení dravých ptáků apod.
  • rodiče a veřejnost se může účastnit Vánoční besídky, besídky ke Dni matek, slavnostního ukončení školního roku s rozloučením s předškoláky
  • výtvarné dílny podzimní, zimní a jarní v mateřské škole slouží k uplatnění výtvarných a pracovních dovedností a zkušeností dětí spolu s rodiči
  • nejvíce se děti těší na školní výlety se zaměřením na poznávání Českého Ráje a okolí, realizované v průběhu školního roku /Staré Hrady, Šťastná země – Radvanovice, Muzeum hraček – Troskovice, Trosky, Skalní město Sedmihorky, ZOO Liberec, Doksy – Máchovo jezero, obora Žehrov – pozorování muflonů a daňků, zámek Loučeň apod./
  • účast dětí z MŠ na Vítání občánků organizovaném Obecním úřadem Žďár /děti z MŠ recitují a zpívají nově narozeným občánkům/.
  • rozsvěcení Vánočního stromu spolu s místními hasiči