u Mnichova Hradiště

Strava pro děti MŠ se připravuje v kuchyni MŠ a vydává v přípravce, ze které se servíruje učitelkami i nejstaršími dětmi na stoly. Mezi podáváním jednotlivých jídel musí být zachován tříhodinový interval. Při stolování učitelky dbají na to, aby děti stolovaly v souladu s hygienickými a společenskými pravidly a vytvářely si tak správné návyky.

Skladba  jídel musí být vyvážená, pestrá, vaří se převážně z čerstvých surovin, je podáváno čerstvé ovoce a zelenina. Jídlo je připravováno dle receptur pro školní stravování. Po celý den učitelky dbají na zachovávání pitného režimu všech dětí /konvice s nápojem k dispozici po celý den – průběžně doplňována, každé dítě k tomuto účelu používá vlastní hrneček/.

I při sestavování jídelníčku se přihlíží k lidovým zvykům a obyčejům, kdy děti posvačí na Zelený čtvrtek Jidáše, v době doubravského posvícení se k obědu podávala posvícenská kachna s knedlíkem a zelím, děti si samy pod vedením učitelek upekly kynuté posvícenské koláče, které posvačily, stejně tak vánoční cukroví.

Další informace ohledně stravování v MŠ, přihlašování a odhlašování svého dítěte ke stravě, najdete v Přihlášce ke stravování včetně telefonního čísla na vedoucí stravování.