u Mnichova Hradiště

Situování interiérů MŠ, osvětlení, hygienické zázemí, vybavení tříd a heren odpovídá normám a vyhláškám MŠMT a OHES i individuálním potřebám dětí. Estetická úroveň tříd a heren je na vysoké úrovni /nebojíme se tvrdit, že máme nejhezčí školku v širokém okolí/.

Výchovně vzdělávací proces se realizuje ve dvou třídách. Každou třídu je možno naplnit do počtu 27 dětí.

K budově MŠ patří zahrada plně využívána k pobytu venku. V roce 2015 v měsících srpnu a září jsme byli svědky zrodu zcela nové školní zahrady – Zahrady v přírodním  stylu s množstvím nově vysázených stromů, keřů, květin. Vzniklo zde mnoho nových přírodních herních zákoutí, byla renovována pískoviště, vybudovány altány a dřevěné herní prvky, na kopci trojskluzavka,  dosázeny do lesíku listnaté stromy, vybudovány bylinkové záhony. Celková rozloha školní zahrady je 10 000 m. Tento ,,Ráj v Českém Ráji“ nejen rozlohou, ale i vybavením poskytuje dětem všestranný rozvoj pohybový, ale i činnosti podporujécí experimentování, pozorování, upevňování si získaných dovedností,  poznatků a relaxace.